Tiết kiệm chi phí doanh nghiệp

Tiết kiệm chi phí doanh nghiệp

Để tăng lợi nhuận thì ngoài việc tăng doanh thu thì giảm chi phí đóng vai trò rất quan trọng, đặc biệt có ý nghĩa nếu giảm chi phí thường xuyên. Từ giảm các hoá đơn phải trả đến những cách không ...
Tiết kiệm văn phòng phẩm: Bút viết

Tiết kiệm văn phòng phẩm: Bút viết

Trong hoạt động văn phòng, nhiều khi bạn thấy mình dùng rất tốn bút (bút bi, bút kim,v.v….).  Qua khảo sát của PANDI, hầu hết số bút đã cấp phát không được sử dụng cho đến khi hết mực hoặc đến khi bị ...
Tiết kiệm văn phòng phẩm: mực in - giấy in

Tiết kiệm văn phòng phẩm: mực in - giấy in

(pandi.vn) Trong thời buổi bão giá và lạm phát như hiện nay, vấn đề tiết kiệm được đặt lên hàng đầu. Vậy làm thế nào để tiết kiệm được chi phí cho văn phòng phẩm? Chúng ta hãy bắt đầu từ việc nhỏ ...